Csatlakozás

Az alapítványhoz történő csatlakozás:

Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki, aki az alapítvány céljával egyetért és az alapítvány részére vagyoni juttatást teljesít, csatlakozhat.

Az alapítvány javára tett adományozás önmagában alapítványi tagságot nem keletkeztet.

Az alapítványhoz csatlakozók az alapítói jogok gyakorlására nem jogosultak.

A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni az alapítvány kuratóriumánál. Az alapítványhoz való csatlakozásról az alapítvány kuratóriuma dönt. 

A kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, magánszemélyről rendelkezésre álló információk, valamit a benyújtott kérelemben foglaltak alapján dönt a csatlakozási kérelem elfogadásáról, vagy elutasításáról. A kuratórium elutasítja a csatlakozási kérelmet, amennyiben a csatlakozni kívánó szervezet, magánszemély nem fogadja el az Alapító okirat rendelkezésit, vagy nem ért egyet az alapítvány céljaival. 

A kuratórium a csatlakozási kérelem elfogadásáról, vagy elutasításáról annak megvitatása után – a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével, nyíltszavazással – dönt.

Mentsük meg a Földet együtt Alapítvány Bankszámla száma:

Erste Bank 11600006-00000001- 99087963

Csatlakozni szeretnél? Az alábbi ürlap kitöltésével jelezheted felénk!